Нэг байрлал хүйтэн толгой
Олон станцын хүйтэн толгой
Токар тайрах ажил
Халуун хуурамч боловсруулалт
Гар гулсмал гулсмал
Өрөмдлөгийн боловсруулалт
Гулзайлтын боловсруулалт
Автомат урсгалт гулсмал